Методичні поради
Учебные материалы


Методичні порадиКарта сайта

Загрузка...

дата підпис

Форма 11Т-ов-зп _________________________________________________ кому _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ від кого _________________________________________________ адреса

ЗАЯВА

Сумлінно ставлячись до виконання своїх службових обов'язків,

Я, ____________________________________________________________________________________, прошу не порушувати моє конституційне право на отримання заробітної плати за місцем роботи готівкою без використання банківської картки.

Це право маю відповідно до наступних норм Конституції та Законів України:

Відповідно до статті 8 Конституції України «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй». Відповідно до статті 43 Конституції України «кожен має право на заробітну плату», «своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом». Відповідно до статті 22 Конституції України «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

Відповідно до Закону України № 1003-XIV від 16 липня 1999 року, як громадянин(ка), який(а) через свої релігійні переконання відмовився(лась) від прийняття ідентифікаційного номеру та офіційно повідомив(ла) про це відповідні державні органи, маю право на здійснення будь-яких платежів без ідентифікаційного номера (ст. 1) і без включення даних до Державного реєстру (ст. 2 п. 1). Отже маю право на отримання заробітної плати та здійснення платежів без використання банківської картки, яка містить цифровий ідентифікатор, від якого я відмовився(лась).

3) Відповідно до Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» «заробітна плата виплачується працівникам регулярно. Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи». Далі підкреслюється, що «за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця» (ст. 24). Тобто примушення в отриманні заробітної плати не за місцем роботи, а через банк є протизаконним. «Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою» (ст. 25). «За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством» (ст. 36). 4) Із Роз'яснення Міністерства юстиції України від 17.05.2012 «До питання про виплату заробітної плати та соціальних виплат через платіжні картки»: «Відповідно до чинного законодавства громадянин самостійно вирішує питання обрання форми отримання належних йому виплат. Законодавством встановлена добровільність обрання громадянином форми виплати належних йому платежів та неприпустимість нав'язування зі сторони банків додаткових умов одержання готівкою заробітної плати та інших соціальних виплат».

Отже моє право на отримання заробітної плати жодним законом України не обумовлюється отриманням банківської картки.

П

рошу дати мені можливість користуватися своїм конституційним правом на отримання заробітної плати за місцем роботи готівкою без використання банківської картки.

З повагою


____________ _____________________

дата підпис

Форма 11Т-ув-зп _________________________________________________ кому _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ від кого _________________________________________________ адреса

ЗАЯВА

Сумлінно ставлячись до виконання своїх службових обов'язків,

Я, _______________________________________________________________________________, прошу не порушувати моє конституційне право на отримання заробітної плати за місцем роботи готівкою без використання банківської картки.

Це право маю відповідно до наступних норм Конституції та Законів України:

Відповідно до статті 8 Конституції України «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй». Відповідно до статті 43 Конституції України «кожен має право на заробітну плату», «своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом». Відповідно до статті 22 Конституції України «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

2) Відповідно до Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» «заробітна плата виплачується працівникам регулярно. Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи». Далі підкреслюється, що «за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця» (ст. 24). Тобто примушення в отриманні заробітної плати не за місцем роботи, а через банк є протизаконним. «Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою» (ст. 25). «За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством» (ст. 36). 3) Із Роз'яснення Міністерства юстиції України від 17.05.2012 «До питання про виплату заробітної плати та соціальних виплат через платіжні картки»: «Відповідно до чинного законодавства громадянин самостійно вирішує питання обрання форми отримання належних йому виплат. Законодавством встановлена добровільність обрання громадянином форми виплати належних йому платежів та неприпустимість нав'язування зі сторони банків додаткових умов одержання готівкою заробітної плати та інших соціальних виплат».

Отже моє право на отримання заробітної плати жодним законом України не обумовлюється отриманням банківської картки.

П

рошу виплачувати мені заробітну плату за місцем роботи готівкою без використання банківської картки.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная