Учебные материалы


Реалізація функцій менеджера на підприємствіКарта сайта rxkassa.ru

Процес управління і виконання робіт в індустрії гостинності відбувається в рамках організаційної структури готелю. Структура - це модель взаємин між посадами в компанії індустрії гостинності і між її працівниками. Структура визначає схему розпоряджень і наказів, за допомогою яких діяльність компанії планується, організовується, прямує і контролюється. Отже, структура надає якусь форму (контур) компанії і забезпечує її відповідною базою для рганізаційного процесу і виконання робіт. Метою структури є наступне:

• розподіл праці;

• визначення завдань і обов'язків;

• визначення ролей і взаємин;

• визначення каналів взаємозв'язку.

При розробці організаційної структури керівництво готелю «Централь» відштовхувалося від цільових функцій і функціональних елементів організації. Перші - це основні функції організації, які забезпечують виробничий процес, націлені на кінцевий продукт, включають процес створення продукту, пропозицію продукту, маркетинг і фінансування.

Функціональні елементи є значною частиною процесу менеджменту. Це ті функції або дії, які не націлені на кінцевий продукт, а подають підтримку цільовим функціям і включають: адміністративну підтримку, планерування, контроль над якістю і ін. Наприклад, в готельному бізнесі організаційна структура зосереджена довкола ключових функцій, безпосередньо пов'язаних з продуктом, пропонованим готелем. До цих ключових функцій можна віднести прийом і розміщення .гостей виробництво живлення і напоїв, маркетинг, продаж номерів, організацію конференцій і зустрічі ін.

Менеджери, чиї обов'язки пов'язані з основною діяльністю організації, зазвичай називаються лінійними менеджерами. У готелі «Централь» лінійні менеджери працюють в службі розміщення, виробництві живлення і напоїв. А працівники, що підтримують діяльність організації і роботу лінійних менеджерів, називаються функціональним персоналом. Цей персонал забезпечує роботу відділів маркетингу, кадрів, бухгалтерії, інженерної служби. Від роботи цього персоналу залежить якість обслуговування. Наприклад, як багато залежить від безперебійної роботи інженерних систем, що обслуговуються інженерною службою, знають всі. Службовці функціональних підрозділів на відміну від лінійних менеджерів не мають права керувати працівниками інших відділів або департаментів. Проте і лінійні менеджери повинні погоджуватися з радами і рекомендаціями вищого керівництва, оскільки обов'язки і роль всіх працівників визначається вищим керівництвом.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная