ТЕМА № 5: Творчість Т. Шевченка. Лірика Т. Шевченка раннього періоду.
Учебные материалы


ТЕМА № 5: Творчість Т. Шевченка. Лірика Т. Шевченка раннього періоду.Карта сайта marafonmax.ru

ПЛАН

1. Т. Шевченко у літературознавстві.

2. Основні моменти біографії.

3. Мотиви і жанри лірики раннього періоду.

4. Новаторство Т. Шевченка в жанрі балади.

5. Соціально-побутові поеми раннього періоду.

6. Поема “Гайдамаки”.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: реінтерпретація, концепція, рецепція, постколоніалізм, контамінація, міфотворчість, містифікація.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль: Презент, Феміна, 1994. – 480 с.

2. Історія української літератури ХІХ століття / За ред. М.Т. Яценка. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 2. – 384 с.

3. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка. – К.: Рад. письменник, 1990. – 272 с.

4. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – К.: Абрис, 1997. – 144 с.

5. Грабович Гр. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Т. Шевченка. – К.: Критика, 1998. – 208 с.

6. Смілянська В. Чамата Н. Структура і смисл: Спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К.: Вища школа, 2000. – 207 с.

7. Сверстюк Є. Шевченко в сучасному прочитанні // Українська мова та література. – 1997. – Ч.8. – С.1-2.

8. Нахлік Є. Із спостережень над поемою “Гайдамаки” // Слово і час. – № 6. – С. 36-40.

Питання для самостійного вивчення

1. Драматургія раннього періоду творчості (“Никита Гайдай”, “Назар Стодоля”).

2. Т. Шевченко як художник.

ТЕМА № 6: Поезія Т. Шевченка періоду “Трьох літ”.

Навчальна мета:

окреслити названий період як вершинний у творчості Т. Шевченка; означити подальший розвиток естетичних поглядів письменника, вдосконалення мистецької майстерності; окремо виділити аспект участі Т. Шевченка у Кирило-Мефодіївському братстві, як вирішальний для долі поета.

ПЛАН

1. Біографічна довідка.

2. Лірика періоду. Рукописний альбом “Три літа”.

3. Цикл “Давидові псалми”. Особливості обробки біблійних текстів.

4. Історіософська поема “Великий льох”.

5. Поема “Кавказ” як політична сатира.

6. Соціально-побутові поеми періоду (“Сова”, “Наймичка”).

7. Твори з історичною тематикою (“Єретик”, “Холодний Яр”, “Сліпий” (“Невольник”)).

8. Послання “І мертвим, і живим...” як маніфест національної свідомості.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: посланіє, романтичний історизм, медитація, сарказм, містерія, гротеск, переспів, обробка, псалом.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Історія української літератури ХІХ століття / За ред. М.Т. Яценка. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 2. – 384 с.

2. Дзюба І.М. У всякого своя доля / Епізод із стосунків Шевченка зі слов’янофілами / : Літ.-критичн. нарис. – К.: Рад. письменник, 1989. – 371 с.3. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка. – К.: Рад. письменник, 1990. – 272 с.

4. Пахаренко В. “Великий льох”: національна ідея, історіософія, метафізичний контекст // Слово і час. – 2001. – №3. – С.16-23.

Питання для самостійного вивчення

1. Новаторство у жанрі балади (“Лілея”, “Русалка”).

2. Сатирично-філософська поема “Сон (У всякого своя доля…”). Особливості поетики.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная