У больного виник анафілактичній шок. Першочергово треба ввести ?
Учебные материалы


У хворого виник анафілактичній шок. Першочергово треба ввести ?Карта сайта poickmen.ru

- валовий прибуток – різниця між чистим доходом (виторгом) від реалізації продукції і собівартість реалізації продукції;

- фінансові результати від операційної діяльності - валовий прибуток плюс інші операційні доходи, мінус адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати;

- фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування – фінансові результати від операційної діяльності плюс дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи (дивіденди, проценти та інші доходи одержанні від фінансових операцій), інші доходи (від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів.), втрати від участі в капіталі (збиток, нанесений інвестиціями асоційованим, дочірнім чи спільним підприємствам) інші витрати.

- фінансові результати від звичайної діяльності – фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування мінус податок на прибуток від звичайної діяльності;

- чистий прибуток – фінансові результати від звичайної діяльності плюс надзвичайні доходи мінус надзвичайні витрати та податки з надзвичайного прибутку.

Таблиця 5.1 – Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «АГРОЕТАЛОН»

Показник Відхилення 2013 р.
Від 2011 Від 2012
Абс. (+;-) Відн. % Абс. (+;-) Відн. %
1.Доход (виручка) від реалізації продукції -9864 -63 -13952 -70,7
2.Чистий доход (виручка) від реалзації продукції -7235 -55,6 -10480 -64,4
3.Собівартість реалізованої продукції -7355 -53,2 -8589 -57
4.Валовий: збиток -120 -14,7 -507 -42,2
5.Інші операційні дохоли -10515 -90,7 -1657 -60,7
6.Адміністративні витрати 48,7 65,3
7.Витрати на збут 108,5 111,7
8.Інші операційні витрати -5278 -87 -648 -453
9.Фінансові результати від операційної діяльності:
10.Прибуток -48 -1,5 205,4
11.Інші фінансові доходи
12.Інші доходи 75,8
13.Фінансові витрати -979 -131 -759 -10,4
14.Інші витрати 95,6 -323 97,2
15.Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
16.Прибуток(збиток) 105,5 43,3

Продовження таблиці 5.1

17.Податок на прибуток(збиток) від звичайної діяльності _ _ _ _ _ _ _
18.Прибуток (збиток) чистий 105,5 33,6

Рентабельність

– це показник, що характеризує економічну ефективність.

Економічна ефективність

– відносний показник, який порівнює отриманий ефект із витратами або ресурсами використаними для досягнення певного ефекту.

Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. Від цього в першу чергу залежить вибір оціночного показника (прибутку), використовуваного в розрахунках. Найчастіше використовується чотири різні показники: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток на оподаткування, чистий прибуток.

Залежно від того з чим порівнюється обраний показник прибутку, виділяють три групи коефіцієнтів рентабельності:

- Рентабельність інвестицій(капіталу);

- Рентабельність продажу;

- Рентабельність виробництва.

Рентабельність інвестицій(капіталу)

У цій групі коефіцієнтів рентабельності розраховують два основних коефіцієнта: рентабельність сукупного капіталу та рентабельність власного капіталу.

Рентабельність сукупного капіталу (ROA) –

цекоефіцієнт який розраховують так:

Показник рентабельності власного капіталу становить інтерес, насамперед для інвесторів.

Рентабельність власного капіталу (ROE)

розраховується за формулою:

Рентабельність власного капіталу показує який прибуток приносить кожна інвестована власникам капіталу грошова одиниця.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная